III Krajowe

Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

WARSZTATY EMC – WROCŁAW 2001Organizatorzy:
 
 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI
I AKUSTYKI
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI 
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
 

 
 

Wrocław 26.06 – 28.06.2001

http://www.zr.ita.pwr.wroc.pl/emc


 
 
WARSZTATY EMC – WROCŁAW 2001

Trudno przecenić rolę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w życiu współczesnych społeczeństw. Zachowanie kompatybilności jest warunkiem poprawnego działania wszystkich systemów telekomunikacyjnych, a także nie stwarzania zagrożenia dla organizmów biologicznych, przede wszystkim dla człowieka. Środowisko wrocławskie jest uznawane za wiodące w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Od trzydziestu lat odbywają się we Wrocławiu w latach parzystych Międzynarodowe Sympozja Kompatybilności Elektromagnetycznej, gromadzące setki specjalistów z kilkudziesięciu krajów świata. Sympozja te na trwałe wpisały się do międzynarodowego kalendarza imprez związanych z EMC. Mając na uwadze upowszechnienie w Polsce wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, w szczególności jej praktycznych aspektów, środowisko wrocławskie postanowiło organizować Krajowe Warsztaty EMC. Każda edycja Warsztatów jest poświęcona wybranym zagadnieniom EMC. Tematyka trzecich warsztatów koncentruje się wokół zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną między systemami telekomunikacyjnymi oraz wpływem radiokomunikacyjnych stacji nadawczych na organizmy żywe, zwłaszcza ludzi. Referaty dotyczące tych zagadnień będą prezentowane przez wybitnych specjalistów z całego kraju. Przewiduje się również prezentacje firmowe, stwarzające okazję do szczegółowego zaznajomienia się z najnowszymi systemami radiokomunikacyjnymi oraz nowoczesną aparaturą pomiarową stosowaną do monitorowania widma elektromagnetycznego i badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, w tym również pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego.

Trzecią edycję Warsztatów zaplanowano na okres od 26 do 28 czerwca 2001 roku.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Warsztatach EMC - Wrocław 2001

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA format Acrobat (.pdf)


 

SZCZEGÓŁOWY (GODZINOWY) PROGRAM WARSZTATÓW format Acrobat (.pdf)


 

Orientacyjne mapki wybranych miejsc format Acrobat (.pdf)


 

Program Adobe Acrobat Reader