Informacje dla wystawców

Szanowni producenci i przedstawiciele handlowi firm, jednostek doradczych i badawczych, których charakter działalności związany jest z zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej, pomiaru pól elektromagnetycznych, ochrony osób i urządzeń przed zaburzeniami elektromagnetycznymi !

Zapraszamy do udziału w wystawie technicznej, do prezentacji swoich produktów, usług i osiągnięć podczas VIII Krajowych Warsztatów EMC - Wrocław 2011.

Zapraszamy również do technicznego wsparcia organizacji konferencji poprzez organizację sesji szkoleniowych i warsztatowych jak również finansowego wsparcia organizacji konferencji.


Oferujemy następujące formy udziału i usługi:

  • dostarczenie uczestnikom Warsztatów EMC pakietu materiałów reklamowych

Dostarczony przez reklamodawcę pakiet materiałów reklamowych zostanie przekazany każdemu uczestnikowi konferencji - koszt od 300 zł netto (uzależniony od objętości pakietu reklamowego).

  • udział w wystawie technicznej

Wystawcom oferowane jest standardowe stoisko wystawowe o powierzchni 4 m2 zlokalizowane na pierwszym piętrze Centrum Konferencyjnego Politechniki Wrocławskiej w sąsiedztwie sal konferencyjnych. Stoiska będą wyposażone w stół, krzesła, oświetlenie, zasilanie elektryczne oraz będą oznakowane nazwą i logiem firmy. Organizatorzy zapewniają ochronę stoiska poza godzinami otwarcia wystawy.
Koszt wynajęcia standardowego stoiska wystawowego (2m x 2m) na czas trwania konferencji wynosi 2000 zł netto.

Przykładowe aranżacje stoiska wystawowego zamieszczona na zdjęciach poniżej.


   stoisko 2m x 2m;            stoisko 3m x 2m                         stoisko 4m x 2m

       


Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia powierzchni wystawowej stoiska wystawowego o wielokrotność 2 m2 (moduł 1m x 2m). Koszt dodatkowych 2 m2 powierzchni stoiska wystawowego wynosi 500 zł netto. Istnieje takę możliwość budowy i i aranżacji stoiska wystawowego zgodnie z preferencjami wystawcy po wcześniejszym ustaleniu przez Sekretariat konferencji możliwości lokalizacji i aranżacji takiego stoiska wystawowego oraz ustaleniu szczegółów technicznych.

Udział w wystawie technicznej uprawnia również do bezpłatnej prezentacji podczas zaplanowanych sesji firmowych. Deklaracja organizacji prezentacji firmowej powinna być skierowana do organizatorów do 11 kwietnia 2011 r.

  • pakiet socjalny

Istnieje także możliwość wykupienia przez wystawcę "pakietu socjalnego", na który składają się zarówno materiały konferencyjne, jak i obiady, "kawa" oraz kolacje koleżeńskie w dniach 11-13 maja 2011 r. W sprawie tej prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji ds. organizacyjno-finansowych.Warunkiem udziału w wystawie technicznej jest przesłanie listownie do 29 kwietnia 2011 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wystawcy(,  ) na adres:

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Instutut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki
WARSZTATY EMC 2011
50-370 Wrocław


lub faksem na numer: +48 71 3223473

lub pocztą elektroniczną na adres: recepcja-emc@pwr.wroc.pl.

oraz dokonanie  do  29 kwietnia 2011 r. wpłaty na konto organizatorów:

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Nr konta: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław


Prosimy w tytule przelewu wpisać:

Zlec. 48-630-1; Warsztaty EMC 2011-wystawca - nazwa firmy

WAŻNE!!! Podanie numeru zlecenia (Zlec. 48-630-1) jest niezbędne do prawidłowego zaksięgowania Państwa wpłaty. Jego brak w opisie spowoduje, że Państwa wpłata nie będzie mogła być zidentyfikowana przez Organizatorów. Prosimy o dopilnowanie służb finansowych w prawidłowym zleceniu płatnościPlan wystawy

2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011