Informacje dla uczestników Warsztatów EMC 2011

W programie VIII Krajowych Warsztatów EMC w 2011 roku przewidziano prezentacje referatów plenarnych, zaproszonych (w tym szkoleniowych oraz warsztatowych) i spontanicznych naukowych poświęconych problematyce kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów teleinformatycznych, medycznych, samochodowych itp. Rozważane będą między innymi zagadnienia związane z metodami badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów, sposobami zabezpieczeń i ochrony urządzeń. Ponadto będą omawiane zagadnienia pomiaru pól elektromagnetycznych i ochrony przed tymi polami, oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i organizmy żywe, ochrony widma elektromagnetycznego i gospodarki widmem elektromagnetycznym oraz uwarunkowania dotyczące zmian legislacyjnych i standaryzacyjnych, w tym zarządzania systemem jakości w laboratoriach badawczych o wzorcujących.

Wystawa techniczna, towarzysząca Warsztatom EMC 2011, będzie miejscem prezentacji najnowszych produktów i osiągnięć czołowych producentów urządzeń testujących i pomiarowych jak i uslug oferowanych przez jednostki badawcze.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie listownie do 22 kwietnia 2011 r 5 maja 2011r wypełnionego formularza rejestracyjnego(,  ) na adres:

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Instutut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki
WARSZTATY EMC 2011
50-370 Wrocław


lub faksem na numer: +48 71 3223473

lub pocztą elektroniczną na adres: recepcja-emc@pwr.wroc.pl.

oraz dokonanie  do   29 kwietnia 2011 r 5 maja 2011 r . wpłaty na konto organizatorów:

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Nr konta: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław


Prosimy w tytule przelewu wpisać:

Zlec. 48-630-1; Warsztaty EMC 2011, imię i nazwisko uczestnika

WAŻNE!!! Podanie numeru zlecenia (Zlec. 48-630-1) jest niezbędne do prawidłowego zaksięgowania Państwa wpłaty. Jego brak w opisie spowoduje, że Państwa wpłata nie będzie mogła być zidentyfikowana przez Organizatorów. Prosimy o dopilnowanie służb finansowych w prawidłowym zleceniu płatności

Opłata za uczestnictwo w konferencji

Termin dokonania opłaty konferencyjnej Uczestnicy Autorzy Studenci i doktoranci *) Uczestnicy jednodniowi
Do 18 marca 2011 650 zł 600 zł 300 zł 350 zł
Od 19 marca 2011 800 zł 600 zł 400 zł 450 zł

*) prosimy o przesłanie na adres Sekretariatu skanu ważniej legitymacji

Uczestnicy Warsztatów EMC 2011, którzy wykupili pełne 3-dniowe uczestnictwo w konferencji, mają zagwarantowane:

  • materiały konferencyjne,
  • posiłki w przerwach obiadowych,
  • kawę, herbatę lub zimny napój podczas zaplanowanych "przerw kawowych",
  • udział w kolacjach koleżeńskich w dniach 11 i 12 maja 2011 r.

Uczestnicy jednodniowi Warsztatów EMC 2011 mają zagwarantowane:

  • materiały konferencyjne,
  • posiłek w przerwie obiadowej w danym dniu konferencji,
  • kawę, herbatę lub zimny napój podczas przerw kawowych w danym dniu konferencji.

Rejestracja

Rejestracja uczestników odbywa się w Recepcji w holu Centrum Konferencyjnego Politechniki Wrocławskiej (budynek D-20) od 11 maja 2011 r. od godziny 8:00.

Identyfikatory

Prosimy nosić identyfikatory podczas konferencji i imprez towarzyszących. Identyfikatory w kolorze białym są dla uczestników, w kolorze zielonym dla wystawców, a w kolorze błękitnym dla organizatorów.

Obrady

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbędzie się 11 maja 2011 roku o godzinie 9:00 w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej (budynek D-20), zlokalizowanym przy we Wrocławiu przy ul. Janiszewskiego 8 (współrzędne geograficzne: +51° 6' 37.36", +17° 3' 35.10").

     
Wyświetl większą mapę

Wszystkie sesje plenarne, sesje tematyczne i firmowe odbędą się również w tym Centrum. Sesje tematyczne i firmowe będą prowadzone jednocześnie w 3 salach.

  

Rozmieszczenie sal i szczegółowy plan obrad będzie zamieszczony w programie konferencji.

Przerwy kawowe

Podczas zaplanowanych przerw w obradach Uczestnikom będą wydawane: kawa, herbata lub inne napoje oraz słodycze.

Przerwy obiadowe

Obiady będą wydawane uczestnikom konferencji w Centrum Konferencyjnym politechniki Wrocławskiej, w którym będą odbywały się obrady.

Kolacje koleżeńskie

Z przyjemnością zapraszamy uczestników na kolacje koleżeńskie. Szczegółowe informacje będą podane w zaproszeniach dołączonych do materiałów konferencyjnych.
Uczestnictwo w kolacjach jest możliwe za okazaniem zaproszeń.

Wystawa techniczna

Podczas Warsztatów EMC 2011 odbędzie się wystawa techniczna urządzeń i systemów pomiarowych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej. Stoiska wystawowe, które rozlokowano na pierwszym piętrze budynku D-20, będą otwarte podczas obrad. Lista wystawców dostępna jest tutaj.

Dojazd z dworca kolejowego Wrocław Głowny i autobusowego na Politechnikę Wrocławską

Z Dworca kolejowego PKP Wrocław Główny PKP na Politechnikę Wrocławską (przystanek: PLAC GRUNWALDZKI) można dojechać autobusami oraz tramwajami komunikacji miejskiej:

Inne informacje

Dodatkowe informacje o Wrocławiu, wydarzeniach kulturalnych, komunikacji oraz plan miasta dostępne są na miejskim portalu internetowym www.wroclaw.pl.


2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011