Program VIII Krajowych Warsztatów EMC:

Finalny Program Warsztatów EMC 2011 w formacie PDF z dnia 2001.05.09 jest dostępny
tutaj ()


Dzień I - Środa, 11 maja 2011 r.

 

Sala

Godzina

Sala 10 A/C

Sala 10 B

Sala 10 D

9:00

Otwarcie konferencji

 

 

9:05

Sesja plenarna P.1

     Prawne aspekty ochrony środowiska przed wpływem pola elektromagnetyczne-go w telekomunikacji,

Mariusz Czyżak, UKE

Przewodniczący:
Tadeusz. W. Więckowski

 

 

9:40

WS.1 (a)

Kompatybilność elektromagnetyczna I
Projektowanie układów elektronicznych z uwzględnieniem EMC

Przewodniczący:
Mariusz Kozieł

Organizator sesji:
Würth Elektronik

1.  EMI Filter Design and Optimisation.
Component Selection, Filter type, Simulation basics, Layout Tips)

Lorandt Fölkel, Würth Elektronik

(wykład w j. angielskim)

PK.1

Projekt Kluczowy POIG I
Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Przewodniczący:
Andrzej Kucharski

U.1

Gospodarka widmem elektromagne-tycznym I

Przewodniczący:
Wiktor Sęga

Organizator sesji:
Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

1.  Jak zmierzyć skuteczność ekranowania – wybrane metody

Jarosław Janukiewicz, Politechnika Wrocławska

1.  Licencjonowanie częstotliwości podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro2012

Arkadiusz Kurek, Mirosław Jagiełło, Mateusz Żyliński, Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:10

2.  Materiały barierowe chroniące przed działaniem pola elektromagnetycznego otrzymywane metodą rozpylania magnetronowego

Jan Ziaja, Politechnika Wrocławska

2.  Wykorzystanie oprogramowania inżynierskiego udostępnianego przez UKE do badania kompatybilności nowych łączy radiowych punkt – punkt

Arkadiusz Kurek, Anna Dębska, Zbigniew Kaczorek, Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:30

2.  Simulation and Measurement  Results.
Examples of PCB boards simulation and test results
- boards with filters PI, LC, T
- board with flyback transformer (commom
  mode issue)

Lorandt Fölkel, Würth Elektronik

(wykład w j. angielskim)

3.  Materiały barierowe przed PEM

Halina Aniołczyk, Joanna Koprowska, Instytut Włókiennictwa

10:40

3.  Ocena realizacji zobowiązań określonych w rezerwacjach częstotliwości operatorów komórkowych, szerokopasmowych sieci dostępowych i telewizji mobilnej DVB-H

Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:50

4.  Algorytmy obliczeniowe do szacowania wybranych parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych

Andrzej A. Kucharski, Piotr M. Słobodzian, Politechnika Wrocławska

11:10
-
11:30

Przerwa na kawę (hole Centrum Kongresowego)

11:30

WS.1 (b)

Kompatybilność elektromagnetyczna I
Projektowanie układów elektronicznych z uwzględnieniem EMC

Przewodniczący:
Mariusz Kozieł

Organizator sesji:
Würth Elektronik

PK.2

Projekt Kluczowy POIG II
Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Przewodniczący:
Andrzej Kucharski

U.2

Gospodarka widmem elektromagne-tycznym II

Przewodniczący:
Wiktor Sęga

Organizator sesji:
Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

3.  Helpful tools for power calculation  (how to simulate and calculate right inductor and transformer):
- Wurth Elektronik WEBENCH® Power
  Designer
- WE Inductor Selector and WE FLEX
  Designer
- LT SPICE simulation

Lorandt Fölkel, Würth Elektronik

 

(wykład w j. angielskim)

1.   Metody pomiaru skuteczności ekranowania materiałów włókienniczych w wybranych stanowiskach pomiarowych

Michał Kowal, Sławomir Kubal, Ryszard Zieliński, Politechnika Wrocławska

1.  Perspektywy zagospodarowania dywidendy cyfrowej w Polsce

Wiktor Sęga, Urząd Komunikacji Elektronicznej

11:50

2.  Metody pomiarów skuteczności ekranowania materiałów barierowych w komorach rewerberacyjnych

Zbigniew Jóskiewicz, Artur Florek, Politechnika Wrocławska

12:00

2.  Wymagania ochronne systemów ARNS w paśmie 790 - 862 MHz

Dariusz Więcek, Instytut Łączności, Wrocław

12:10

3.  Analiza możliwości wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych przy użyciu wybranych metod pomiarowych

Nadezhda Dvurechenskaya, Ryszard Zieliński, Politechnika Wrocławska

12:30

4.  Pomiary tłumienności materiałów barierowych przed PEM w zakresie 0.30 – 433 MHz

Halina Aniołczyk, Paweł Mamrot, Magda Mariańska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

3.  Aktualny stan realizacji punktu 1.17 Agendy WRC-12 – warunki współistnienia służby ruchomej i innych służb radiokomunikacyjnych w zakresie częstotliwości 790-862 MHz

Wojciech Pieńkowski, Radosław Tyniów, Mateusz Berlik

12:50

 

5.  Podsumowanie sesji

Andrzej Kucharski, Politechnika Wrocławska

 

13:00
-
14:00

Obiad (hole Centrum Kongresowego)

14:00

Sesja plenarna P.2

     Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej - realizacja dyrektywy EMC (2004/108/WE) w Polsce

Dominik Kołtunowicz – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa

Przewodniczący:
Zbigniew M. Jóskiewicz

 

 

14:30

WS.3 (a)

Kompatybilność elektromagnetyczna III

Badnia InSitu

Przewodniczący:
Marek Michalak

Organizator sesji:
ASTAT Sp. z o.o

1.  On site testing: A practical guide to non-laboratory EMC testing from York EMC Services.

Nick Wainwright, York EMC Services

(wykład w j. angielskim)

 

WS.2

Kompatybilność elektromagnetyczna II

Przewodniczący:
Jerzy Borowiec

1.  Projekt zmian w IEC 61000-4-5, Nowego rodzaju sieć przęgająco/odsprzęgająca do badań odporności na SURGE w szerokopasmowych liniach sygnałowych, jak np. Ethernet 1Gb/s

Grzegorz Modrykamień, EM TEST

Organizator:  EM TEST

U.3

Gospodarka widmem elektromagne-tycznym III

Przewodniczący:
Grzegorz Lewandowski

Organizator sesji:
Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.  Propozycje zmian ustawy PT w zakresie przepisów regulujących gospodarowanie częstotliwościami

Wioletta Pilipiec, Elżbieta Murzyn, Urząd Komunikacji Elektronicznej

15:00

2.  Badania skuteczności ekranowania obudów ze szczelinami w komorze GTEM z wykorzystaniem metody rewerberacji wewnętrznych

Andrzej Rusiecki, Politechnika Białostocka

2.  Główne założenia pierwszego Programu dotyczącego Polityki w zakresie Widma Radiowego (RSPP) w Unii Europejskiej

Piotr Błaszczyk, Marcin Karolak, Urząd Komunikacji Elektronicznej

15:30

F.1 (a)

Sesja firmowa I

Przewodniczący:
Jerzy Borowiec

1.  Pomiary certyfikujące – nowe w pełni zgodne z CISPR odbiorniki Agilent Technologies

AM Technologies

3.  Podsumowanie sesji - dyskusja

Grzegorz Lewandowski, Urząd Komunikacji Elektronicznej

15:50

 

16:00
-
16:20

Przerwa na kawę (hole Centrum Kongresowego)

16:20

WS.3 (b)

Kompatybilność elektromagnetyczna III

Badnia InSitu

Przewodniczący:
Marek Michalak

Organizator sesji:
Instytut Łączności Wrocław

2.  Wprowadzenie do badań InSitu. Bieżący stan normalizacji.

Mirosław Pietranik, Instytut Łączności Wrocław

 

F.1 (b)

Sesja firmowa I

Przewodniczący:
Jerzy Borowiec

2.  Dobra praktyka laboratoryjna w urządzeniach EM Test

EM TEST

PBZ

Projekt Badawczy Zamawiany

Usługi i sieci teleinformatyczne następ-nej generacji – aspekty aplikacyjne i rynkowe- kompatybilność elektromagnetyczna”

Przewodniczący:
Zbigniew M. Jóskiewicz

1.  Analiza wyników pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego w komorze rewerberacyjnej

Zbigniew Jóskiewicz, Adam Pomianek, Politechnika Wrocławska

16:40

3.  Rozwiązywanie problemów EMC z urządzeniami Klienta (pomiary, testy, analiza EUT, konsultacje i ostateczna certyfikacja)

Astat Sp. z o.o.

2.  Wykorzystanie komory rewerberacyjnej w badaniach nad wielodrogowym kanałem radiowym – modelowanie, metody kontroli wielodrogowości, pomiary

A.Pomianek, Kamil Staniec, Politechnika Wrocławska

17:00

3.  Praktyczne aspekty badań InSitu na przykładach.

Marek Kałuski, Marek Michalak, Karolina Skrzypek, Monika Szafrańska, Instytut Łączności Wrocław

 

 

17:10

3.  Właściwości transmisyjne systemów WLAN w komorze rewerberacyjnej

Michał Kowal, Sławomir Kubal, Piotr Piotrowski, Politechnika Wrocławska

17:30

 

 

17:40

 

4.  Właściwości transmisyjne wybranych systemów bezprzewodowych w komorze rewerberacyjnej

Zbigniew Jóskiewicz, Adam Pomianek, Tadeusz Więckowski, Politechnika Wrocławska

19:30
-
23:00

Koktajl koleżeński

hol Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej (bud. A-1) – Wybrzeże Wyspiańskiego 27

 

 

Dzień II - Czwartek, 12 maja 2011 r.

 

Sala

Godzina

Sala 10 A/C

Sala 10 B

Sala 10 D

8:30

WS.6

Kompatybilność elektromagnetyczna VI

Dyrektywa RTTE

Przewodniczący:     Dominik Kołtunowicz

1.  Dyrektywa R&TTE: zmodyfikowane podejście do urządzeń końcowych i radiokomunikacyjnych w procesie oceny zgodności oraz nadzoru rynku.

Robert Pęconek, Urząd Komunikacji Elektroniczne, Warszawa

WS.4

Kompatybilności elektromagnetyczna IV

Badania urządzeń przemysłu motoryza-cyjnego I

Przewodniczący:     Mirosław Pietranik

1.  Zagadnienia prawne związane z badaniami kompatybilności elektromagnetycznej w technice samochodowej

Bogusław Pijanowski, PIMOT

ILC

Badania międzylaboratoryjne

Informacje wstępne

Przewodniczący:
Paweł. Bieńkowski

     Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego - informacje techniczne.

Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska

9:00

2.  Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku urządzeń radiowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych

Grzegorz Lewandowski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wrocław

2.  How to write test schedule for automotive testing: recent changes to ISO 7637-2:2011 for emissions and immunity testing for automotive electrical disturbances in 12V and 24V electronics subassemblies, multifaceted EMC testing aspects, trends and concerns in Electric Vehicles (EVs) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV).

Tim Horacek, Teseq AG

Organizator: ASTAT Sp.z o.o..

 

(wykład w j. angielskim)

 

IL.1

Gospodarka widmem elektromagnetycznym IV

Przewodniczący: Dariusz Więcek

Organizator sesji:
Instytut Łączności Wrocław

1.  Zaburzenia a zakłócenia radiowe

Maciej Grzybkowski, Instytut Łączności, Wrocław

9:20

2.  Wprowadzenie do systemu SEAMCAT

Dariusz Wypiór, Instytut Łączności, Wrocław

9:30

3.  Charakterystyka wybranych urządzeń nadawczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Fryderyk Lewicki, Telekomunikacja Polska, Wrocław

9:45

3.  Przykładowe analizy kompatybilności międzysystemowej z wykorzystaniem systemu SEAMCAT

Bartłomiej Gołębiowski, Instytut Łączności, Wrocław

10:00

10:10

4.  Pomiary kompatybilności międzysystemowej LTE z DVB-T z prezentacją praktyczną

Marek Michalak, Monika Szafrańska, Instytut Łączności, Wrocław, Mariusz Warzywoda, Rohde&Schwarz

10:30
-
11:00

Przerwa na kawę (hole Centrum Kongresowego)

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

WS.7 (a)

Kompatybilność elektromagnetyczna VII

Projektowanie układów elektronicznych z uwzględnieniem EMC

Przewodniczący:
Ryszard Wroczyński

Organizatorzy sesji: Würth Elektronik, ASTAT, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska

1.  Analiza i modyfikacja przykładowych płytek PCB pod kątem EMC. Pokaz praktyczny wraz z pomiarami (analiza matematyczna, pomiar natężenia pola skanerem pola bliskiego, pomiar emisji zaburzeń przewodzonych oraz przedstawienie wyników z pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych)

(wykłady w j. polskim i angielskim)

WS.5 (a)

Kompatybilności elektromagnetyczna V

Badania urządzeń przemysłu motoryza-cyjnego II

Przewodniczący:
Zbigniew M. Jóskiewicz

Organizator sesji:
EM TEST

1.  The automotive standards ISO 7637-2 and ISO 7637-3 are the basic standards for testing transient pulses along supply lines. The most car manufacturers implement the pulses describes in this two ISO standards into their own standards

Markus Fuhrer, EM TEST

(wykład w j. angielskim)

 

 IEEE

Sesja IEEE EMC Society
Polish Chapter

Przewodniczący:
Fryderyk Lewicki

1.  Informacje na temat pracy
w ITU RRB

Władysław Moroń

12:30

2.  Możliwości przyszłego wykorzystania pasm telewizyjnych w Polsce w obliczu cyfryzacji transmisji telewizyjnej

Dariusz Więcek, Instytut Łączności Wrocław

13:00
-
14:00

Obiad (hole Centrum Kongresowego)

14:00

WS.7 (b)

Kompatybilność elektromagnetyczna VII

Projektowanie układów elektronicznych z uwzględnieniem EMC

Przewodniczący:
Ryszard Wroczyński

Organizator sesji:
ASTAT

2.  Projektowanie” filtrów sieciowych RF

Jan Sroka

WS.5 (b)

Kompatybilności elektromagnetyczna V

Badania urządzeń przemysłu motoryza-cyjnego II

Przewodniczący:
Grzegorz Modrykamień

Organizator sesji:
EM TEST

2.  The automotive standards ISO 7637-2 and ISO 7637-3 are the basic standards for testing transient pulses along supply lines. The most car manufacturers implement the pulses describes in this two ISO standards into their own standards

Markus Fuhrer, EM TEST

(wykład w j. angielskim)

K.1

Kompatybilności elektromagnetyczna w kolejnictwie

Przewodnicząca:    
Karolina Skrzypek

1.  Badania kompatybilności elektromagnetycznej taboru miejskiego i kolejowego w aspekcie obowiązujących wymagań normatywnych

Andrzej Białoń, Artur Dłużniewski, Łukasz John, Instytut Kolejnictwa, Warszawa

14:30

 

2.  Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia elektrycznego zespołu trakcyjnego 16Wek (ED74)

Mieczysław Laskowski, Artur Dłużniewski, Łukasz John, Instytut Kolejnictwa, Warszawa

14:50

F.2

Sesja firmowa I

Przewodniczący:
Ryszard Wroczyński

1.  New real-time spectrum analysis provides innovative capabilities for EMI diagnosis measurements

Karl-Heinz Weidner, Rohde & Schwarz
(wykład w j. angielskim)

 

15:00

 

15:30

WS.8 (a)

Kompatybilność elektromagnetyczna VIII

Przewodniczący:
Ryszard Wroczyński

1.  Analiza ryzyka w ochronie odgromowej według normy PN-EN 62305-2

Karol Aniserowicz, Politechnika Białostocka

O (a)

Ochrona środowiska elektromagne-tycznego

Przewodniczący:
Eugeniusz Grudziński

1.  Ograniczenia techniczne zastosowań mierników pola elektromagnetycznego

Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska

16:00
-
16:20

Przerwa na kawę (hole Centrum Kongresowego)

16:20

WS.8 (b)

Kompatybilność elektromagnetyczna VIII

Przewodniczący:
Ryszard Wroczyński

2.  Numeryczna weryfikacja wzorów zawartych w normie PN-EN 62305-4 dotyczących ekranowania piorunowego pola magnetycznego przez ekrany ażurowe

Tomasz Maksimowicz, Politechnika Białostocka

 

WS.5 (b)

Kompatybilności elektromagnetyczna V

Badania urządzeń przemysłu motoryza-cyjnego II

Przewodniczący:
Grzegorz Modrykamień

Organizator sesji:
EM TEST, Politechnika Wrocławska

3.  Badanie odporność na zaburzenia ciągłe urządzeń elektronicznych montowanych w pojazdach samochodowych - metoda BCI, badania odporności na pole elektromagnetyczne

Artur Florek, Zbigniew Jóskiewicz, Politechnika Wrocławska

O (b)

Ochrona środowiska elektromagne-tycznego

Przewodniczący:
Eugeniusz Grudziński

2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w polu elektromagnetycznym w resorcie obrony narodowej na tle przepisów krajowych

Jaromir Sobiech Jarosław Kieliszek, Wanda Stankiewicz-Szymczak, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

16:40

3.  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe w świetle krajowych dokumentów normatywnych

Robert Puta, Jarosław Kieliszek, Wanda Stankiewicz, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

16:50

3.  Pomiary zaburzeń przewodzonych reaktora plazmowego typu GlidArc

Andrzej Kaczor, Andrzej Wac-Włodarczyk, UKE Lublin, Politechnika Lubelska

4.  Homologacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych w pojazdach samochodowych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

Andrzej Zawadzki, Zbigniew Barwicki, Politechnika Świętokrzyska

17:00

 

 

17:20

4.  Optymalizacja metod pomiarowych i oceniających ekspozycję na PEM z zakresu częstotliwości 10 – 110 MHz

Halina Aniołczyk, Magda Mariańska, Paweł Mamrot, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

19:00
-
23:00

Piknik

Restauracji „Letnia” na terenie wrocławskiego ZOO

 

 

Dzień III - Piątek, 13 maja 2011 r.

 

Sala

Godzina

Sala 10 A/C

Sala 10 B

Sala 10 D

9:05

Sesja plenarna P.3

     Audyt wewnętrzny

Joanna Gańko,

Przewodniczący:
Jerzy Borowiec

 

 

10:00
-
10:30

Przerwa na kawę (hole Centrum Kongresowego)

10:30

SL

Systemy zarządzania w laboratoriach

Przewodniczący:
Paweł Bieńkowski

1.  Wymagania PCA w stosunku do laboratoriów badawczych - ujęcie warsztatowe

Robert Puta, Jarosław Kieliszek, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

 

 

11:15

2.  Wybrane przyczyny niezgodności w zakresie technicznym i obszarze zarządzania w akredytowanych laboratoriach badawczych

Robert Puta, Jarosław Kieliszek, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

 

 

11:45

3.  Programy porównań międzylaboratoryjnych ILC/PT jako narzędzie doskonalenia kompetencji technicznych

Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska

 

 

12:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

12:30
-
13:30

Obiad (hole Centrum Kongresowego)

 

2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011