Komitety

Honorowy Przewodniczący:

Daniel J. Bem - Politechnika Wrocławska


Rada Programowa:

Tadeusz W. Więckowski - Politechnika Wrocławska - Przewodniczący

Halina Aniołczyk - Instytut Medycyny Pracy
Paweł Bieńkowski - Politechnika Wrocławska
Zbigniew M. Jóskiewicz - Politechnika Wrocławska
Andrzej Karwowski - Politechnika Śląska
Ryszard J. Katulski - Politechnika Gdańska
Jerzy F. Kołodziejski - Instytut Technologii Elektronowej
Grzegorz Lewandowski - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wiktor Sęga - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Janusz Sobolewski - Instytut Łączności
Andrzej Sowa - Politechnika Białostocka
Ryszard Strużak - Instytut Łączności
Dariusz Więcek - Instytut Łączności
Marian Wnuk - Wojskowa Akademia Techniczna
Ryszard Wroczyński - Politechnika Wrocławska
Ryszard J. Zieliński - Politechnika Wrocławska
Bogusław Żyborski


Komitet Organizacyjny:


Beata Andrasz - Politechnika Wrocławska - sekretariat
Jerzy Borowiec - Politechnika Wrocławska
Paweł Bieńkowski - Politechnika Wrocławska - koordynator ds. badań porównawczych
Artur Florek - Politechnika Wrocławska - koordynator ds. organizacyjnych i naukowo-programowych
Barbara Fusiek - Politechnika Wrocławska
Jarosław Janiszewski - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Jóskiewicz - Politechnika Wrocławska - koordynator ds. naukowo-programowych
Anna Kozłowska - Politechnika Wrocławska - koordynator ds. finansowych
Czesław Kupczyk - Politechnika Wrocławska
Marek Michalak - Instytut Łączności
Grzegorz Lewandowski - Urząd Komunikacji Elektronicznej


Sekretariat Konferencji:

VIII Krajowe Warsztaty EMC
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Faks:   71 3223473

Telefony:

          71 3204582 - sekretariat
          71 3202947 - koordynator ds. organizacyjnych i naukowo-programowych
          71 3203087 - koordynator ds. badań porównawczych
          71 3206241 - koordynator ds. finansowych

E-mail:

          warsztaty-emc@pwr.wroc.pl (sprawy organizacyjne i naukowo-programowe)
          recepcja-emc@pwr.wroc.pl (rejestracja uczestników i sprawy finansowe)

Internet:
          www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011