Rada Programowa i Komitet Organizacyjny zapraszają do nadsyłania referatów, propozycji sesji szkoleniowych i warsztatowych oraz udziału w VIII Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej.

Warsztaty odbędą się w dniach od 11 do 13 maja 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20).

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W trakcie VIII Krajowych Warsztatów EMC zostaną zorganizowane porównania międzylaboratoryjne (ILC/PT) w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.Patronat nad konfencją objęła

Anna Streżyńska
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Organizatorzy VIII Krajowych Warsztatów EMC:


Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej
Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
we Wrocławiu
Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy

Sponsorzy VIII Krajowych Warsztatów EMC:

Patroni medialni VIII Krajowych Warsztatów EMC:

Lokalizacje osób odwiedzjcych stronę

Locations of visitors to this page
2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011