Informacje dla autorów

Organizatorzy VIII Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej zapraszają do nadsyłania zgłoszeń interesujących, oryginalnych i przeglądowych prezentacji i referatów naukowych związanych z tematyką konferencji, które po kwalifikacji przez Radę Programową będą zaprezentowane podczas konferencji. Przygotowane przez autorów prezentacje zostaną wydane w formie materiałów konferencyjnych. Referaty nadesłane w formie pełnych artykułów naukowych i przeglądowych zostaną po pozytuwnej ocenie Rady Programowej wydane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym.


Prezentacje powinny być nadsyłane zgodnie z następującym harmonogramem:
  • 28 marca 2011 r. - termin nadsyłania streszczeń proponowanych prezentacji i referatów o długości lub referatu nie przekraczającej 1 strony (formatowanie nie musi być zgodne z wytycznymi organizatorów),
  • 4 kwietnia 2011 r. - decyzja Rady Programowej o przyjęciu prezentacji i zamieszczeniu w programie Warsztatów,
  • 25 kwietnia 2011 r. - termin nadesyłania pełnych wersji prezentacji, gotowych do wydruku jako materiał konferencyjny (prezentacja w formacie MS Power Point (*.ppt - wersja 2000 lub 2003 lub 2007)) oraz pełnych tekstów referatów

Osoby zainteresowane publikacją materiałów w Przeglądzie Telekomunikacyjnym powinny przygotować wersję artykułu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instukcji (Instrukcja_dla_autorow_WEMC2011.doc), artykuł powinien składać się maksymalnie z 6 stron. Termin nadsyłania artykułów do 25 kwietnia 2011 r.


Pliki do pobrania przez autorów:

W materiałach konferencyjnych oraz w Przeglądzie Telekomunikacyjnym zostaną zamieszczone tylko prezentacje i artykuły autorów, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w konferencji przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny(, ), i wniosą opłatę za uczestnictwo do 22 kwietnia 2011 r 5 maja 2011r .

Formularz rejestracyjny oraz pozostałe informacje organizacyjne są dostępne w części "Dla uczestników".

Nadesłane prezentacje zostaną także zainstalowane na komputerach, które będą wykorzystywane do prezentacji w czasie Warsztatów EMC, a następnie przetestowane przez organizatorów. Wcześniejsze nadesłanie prezentacji ograniczy występowanie typowych problemów technicznych. Ewentualne poprawki będą bezpośrednio konsultowane z autorem prezentacji, dlatego przy wysyłce prosimy o wskazanie dokładnego kontaktu do prelegenta. W przypadku nie dostarczenia prezentacji, w określonym terminie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe z tej przyczyny problemy techniczne.

Autorów referatów prosimy o kontakt z przewodniczącym sesji i obsługą techniczną minimum 15 minut przed rozpoczęciem sesji w celu omówienia jej szczegółów.

2011 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2011